نکاتی چند در مورد:

« استاندارد سازی نشریات معتبر علمی بر اساس معیارهای بین المللی»

ارسال شده در تاریخ   ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین آیین نامه ای جهت « استاندارد سازی نشریات معتبر علمی بر اساس معیارهای بین المللی» نموده است.  

بدیهی است پیش نیاز حضور در بسیاری از پایگاه ها و نمایه های بین المللی رعایت این استانداردهاست.

Standard (1)

    آخرین اخبار