توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفت:

سامانه رتبه بندی نشریات علمی

ارسال شده در تاریخ   ۰۷ خرداد ۱۳۹۶

سامانه رتبه بندی نشریات کشور توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شده است. سامانه جدید بر اساس خودکارسازی و هوشمند سازی فرآیندها توسعه یافته است تا با افزایش سرعت و تسهیل امور بتوان ارزیابی های دقیق و سریع تری انجام داد. 

دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاههای اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد و تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را در چند سطح رتبه بندی می‌کند. این ارزیابی تا به حال دو دوره برگزار شده است و در حال حاضر دوره سوم آن آغاز گردیده است.

در این سامانه ۱۲۲۹ فهرست سامانه های نشریات فعال وهمچنین نشریه معتبر و غیرمعتبر کشور معرفی و مقالات موجود در این نشریات از طریق وب سایت همان نشریه در دسترس قرار گرفته است.

/http://journals.msrt.ir

 

 

    آخرین اخبار