به همت پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

شماره سوم دوفصلنامه علمی تخصصی سیره پژوهی اهل بیت در گستره تاریخ اسلام منتشر گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

شماره سوم  دوفصلنامه علمی تخصصی سیره پژوهی اهل بیت در گستره تاریخ اسلام پاییز و زمستان ۱۳۹۵ منتشر گردید.

در این شماره می خوانیم:

– جایگاه فاطمه(س) در فرهنگ شیعیان

زهیر صیامیان گرجی، زهرا سمیعی

– نقش اشعث بن قیس در ماجرای قتل امام علی(ع)

علی ناظمیان فرد، اکرم جهاندیده

– توابین؛ هویت قومی یا هویت ارزشی

محمد مهدی مرادی خلج

– نقش همسران اهل بیت(ع) در پیشبرد اهداف شریعت

بهاء الدین قهرمانی نژاد، خدیجه عالمی

– بررسی مفاد بیعت در قیام‌های شیعه در دو سده‌ی نخست هجری

سیدمحمد حسینی، سیدعلیرضا واسعی

– بن مایه‌های تمدن علوم عقلی در اندیشه‌های کلامی صدوق و مفید

هادی رستگار مقدم گوهری، مریم زارعی

 

    آخرین اخبار