فراخوان گردهمایی های علمی بین المللی در داخل کشور

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

هر ساله شمار قابل توجهی از همایش های بین المللی در کشور ما برگزار می شود. در نوشتار به تعدادی از این همایش ها و زمان فراخوان و برگزاری آنها اشاره خواهیم کرد.

 

اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی

مهلت ارسال مقالات تا ۳۰ شهریور ۹۶ تمدید شد.

مهلت ثبت نام درکنفرانس: ۱۵ مهرماه ۹۶

تاریخ برگزاری: ۲۷ و ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:     hamayesh.miu.ac.ir/cyberspace/fa

FazaieMajazi-1

 

 

کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت

مهلت ارسال مقاله: ۱۵ آبان ماه ۹۶

مهلت ثبت نام: ۲۰  آبان ماه ۹۶

برگزاری کنفرانس: ۲  آذرماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:   icpce.ir/fa

RavanShenasiMoshavereTalim-1

کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

مهلت ارسال مقاله: ۳۱ شهریور ماه ۹۶

مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان ماه ۹۶

برگزاری کنفرانس: ۱۳  تا ۱۷  آذر ماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:  congress.iranethics.ir/main

AkhlaghOlumFanavari-1

 

 

سومین همایش بین المللی سیره نبوی در طب

مهلت ارسال مقاله: ۱۵ شهریور ماه ۹۶

برگزاری کنفرانس:  21  تا  23 آذر ماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:    sire-teb.sums.ac.ir/fa

SireNabaviTeb

 

 

اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال

مهلت ارسال مقاله: ۳۱ شهریور ماه ۹۶

مهلت ثبت نام: ۳۰ آبان ماه ۹۶

برگزاری کنفرانس:  22  تا  24  آذر ماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:    cong-halal-iran2017.mums.ac.ir/fa

FaravardeHalal-1

 

 

دومین همایش جامع بین المللی علوم سیاسی ایران

مهلت ارسال مقاله:  9  بهمن ماه ۹۶

مهلت ثبت نام:  9  بهمن ماه ۹۶

برگزاری کنفرانس: ۱۴  بهمن  ماه ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:     dupi.ir/default.aspx

OlumSiasiIran-1

 

 

اولین همایش بین المللی نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ

مهلت ارسال مقاله:  12 بهمن ۹۶

برگزاری کنفرانس: ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

سامانه کنفرانس:    farham.uk.ac.ir

NezamFekriRahbar-1

    آخرین اخبار