به همت اداره پژوهش پژوهشکده اسلام تمدنی؛

کارگاه تخصصی دانش افزایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار می گردد.

ارسال شده در تاریخ   ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، کارگاه تخصصی دانش افزایی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در روز پنج شنبه ۱۶ شهریور ۹۶ برگزار می گردد.

سخنران: جناب آقای قاسم جعفرزاده(کارشناس کرسی‌ها و نشست‌های علمی و عضو شورای کاردان دبیرخانه هیئت حمایت)

زمان: پنج شنبه ۱۶ شهریور ۹۶ ساعت ۸ صبح

مکان: مشهد، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

    آخرین اخبار