از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی برگزار می گردد:

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «بازنگری در ساختار علم اصول»

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی و با مشارکت پژهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاریهای علمی و بین المللی،

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «بازنگری در ساختار علم اصول با تأکید بر قرینه شناسی» برگزار می‌گردد.

گفتگو درباره "اصول فقه" که دانشی کهن، پردامنه و نقش‌آفرین در عرصه استنباط احکام دینی و قوام شریعت است، در طول تاریخ وجود داشته و هم‌چنان دغدغه صاحب‌نظران است، چون دیگر دانش‌ها در بستر تعامل اندیشه‌گری‌های متخصصان، بارور، پاسخ‌گو و روزآمد می‌شود و یکی از محورهای بایسته آن که در به روزرسانی و کارآمدی آن تآثیر جدی دارد، مقوله ساختار آن است.

ساختار دانش اصول که از یک سو نشان‌گر انسجام درونی آن و منطق ارتباط ابعاد و اجزای دانشی و از دیگر سو حکایت‌گر داد و ستد آن با دیگر دانش هاست، نیازمند بازاندیشی و نگاه بدیع است. نشست پیش‌رو، با این دغدغه شکل گرفته تا ساختار جدیدی را فراروی صاحب نظران قرار دهد. اساتید شرکت کننده در این کرسی ترویجی از این قرارند:

استاد ارائه دهنده:

حجت الاسلام و المسلمین رضا اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق

اساتید ناقد:

حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق

دبیر علمی:

حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی مدیر و عضو هیئت علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی

زمان و مکان برگزاری:

پنج شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶ ساعت ۹

چهارراه خسروی، خیابان شهید رجایی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی‏، طبقه دوم، سالن جلسات تخصصی

وب لارج

    آخرین اخبار