گروه فقه کاربردی

(این مفهوم، ناظر به مطالعات و پژوهش‌های فقهی در حوزه‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه است)

چارت سازمانی گروه

مدیر گروه

حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی (اردیبهشت ۱۳۹۴ تا کنون)

کارشناس پژوهش

مجتبی فانی (کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی)

اعضای هیئت علمی گروه

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی (سطح سه تخصصی فقه و اصول)

دکتر سید محمد حسینی (دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد پولی و دانش‌آموخته حوزه)

 

مأموریت:

مطالعات و پژوهش های فقهی در حوزه های کاربردی و مورد نیاز جامعه، توسعه مباحث فقهی و اصول اجتهاد با رویکرد کاربردی و تمدّنی در تحوّلات معاصر بر اساس روش مقارن و میان رشته ای.

 

اهداف بلند مدت (۵ساله)گروه پژوهشی:

 1. طراحی و انجام پژوهش‌های فقهی کاربردی در حوزه شهر و شهرنشینی با بهره‌گیری از دستآوردهای علوم انسانی و مذاهب فقهی؛
 2. طراحی و انجام پژوهش‌های بنیادی در حوزه‌ ساختار و روش‌های علم فقه، به‌ویژه با رویکرد میان‌رشته‌ای؛
 3. جریان‌شناسی مذاهب فقهی به ویژه در عصر حاضر با تأکید بر نقد سلفیه؛
 4. جریان‌سازی در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی جهت توسعه مطالعات یادشده (به ویژه از طریق برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های علمی)؛
 5. حمایت از طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های ناظر به موضوعات مرتبط با محورهای بیان شده.

 

اهداف کوتاه مدت(۲ساله) گروه پژوهشی:

 1. شناسایی، تدوین و ارائه ساختار مفهومی مورد وفاق و تعیین اولویت‌های پژوهشی برای فقه شهر و شهرنشینی؛
 2. مرجع‌شناسی توصیفی و تنظیم مجموعه گفتگوهای فقه شهر و شهرنشینی؛
 3. مجموعه مقالات مرتبط با فقه شهر و شهرنشینی و نقد مبانی فقهی سلفیه؛
 4. تدوین و ارائه کلان‌پروژه نقد مبانی و آرای فقهی سلفیه(وهابیت)؛
 5. مبناشناسی، گونه‌شناسی و بررسی تطوّرات تاریخی فقه مقارن.

 

آثار منتشر شده

۱- غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام ۶ جلد/ عباس تبریزیان و همکاران(محقق)/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ ش

۲- درآمدی بر عرف/ سیدعلی جبار گلباغی ماسوله/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۷۸ ش

۳- کشف الغطاء عن مبهمّات الشّریعه الغرّاء ۴جلد/ شیخ جعفر کاشف الغطاء/موسسه بوستان کتاب/ ۱۳۸۰ش

۴- اصول و قواعد فقه الحدیث / محمدحسن ربانی بیرجندی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۳ ش

۵- امربه معروف در ترازوی تاریخ / عبدالحسین رضایی راد / موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۶-  بررسی نظریات رجالی امام خمینی(ره)/ محمدحسن ربانی بیرجندی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۷- فقه و مصالح عرفی / حسین صابری/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۸- مبانی و روش های نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه / داود معماری/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۹-  مسائل مستحدثه پزشکی ۲ جلد/ جمعی از نویسندگان/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۱۰-  ازدواج موقت و چالش ها / سیدحسن شریفی / موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۵ ش

۱۱- بررسی فقهی پدیدهغنا؛ ماهیت وحکم آن/ مجتبی الهی‌خراسانی(مترجم)/ موسسه بوستان کتاب/ ۱۳۸۵ش

۱۲- بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد / محسن جهانگیری/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۵ ش

۱۳- تمهید القواعد (شهید ثانی) ۲ جلد/ عباس تبریزیان و همکاران(محقق)/ ۱۳۸۵ ش

۱۴- رسائل المیرزا القمی ۲ جلد/ عباس تبریزیان و همکاران(محقق)/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۵ ش

۱۵- فقیه پارسا (یادنامه آیت الله میرزاعلی فلسفی)/ جمعی از نویسندگان/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۵ ش

۱۶- مدرس صالح(مجموعه مقالات نکوداشت آیت الله سیدحسن صالحی)/ جمعی از نویسندگان/ به نشر / ۱۳۸۵ ش

۱۷- نظریه ضرورت در فقه اسلامی / حسین صابر ی (مترجم) / موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۱۸- ماده شانزدهم کنواسیون زنان از نگاه فقه شیعه / مریم محمدی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۶ ش

۱۹- پژوهشی در تعارض اخبار / عبدالکریم عبداللهی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۲۰- قواعدی از فقه / عبدالکریم عبداللهی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۲۱- المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیّه فی فقه الإمامیّه ۵ جلد / محمدحسن ربانی بیرجندی و همکاران/ موسسه بوستان کتاب/ ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ ش

۲۲- تاریخ فقه مذاهب اسلامی/ کاظم مدیر شانه چی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۹ ش

۲۳- بررسی اعتبار احادیث مرسل / محمدحسن ربانی بیرجندی/ موسسه بوستان کتاب / ۱۳۸۹ ش

۲۴- نگرشی تاریخی بر جایگاه مصلحت در فقه امامیه/ علی تولایی / موسسه بوستان کتاب / ۱۳۹۱ ش

۲۵- مجموعه مقالات دومین همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه/ غلامرضا جلالی(تدوین) / بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی / ۱۳۹۲ ش

۲۶- المدخل إلی المعجم التطبیقی للقواعد الأصولیّه فی الفقه الإمامیّه/ محسن جهانگیری و همکاران/ موسسه بوستان کتاب/ ۱۳۹۲ ش

۲۷- درسنامه زیرساختهای اقتصاد اسلامی/ دکتر سیدمحمد حسینی/ موسسه بوستان کتاب/ ۱۳۹۴ ش

۲۸- نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی/ علی الهی خراسانی/ پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی/ ۱۳۹۵ ش

 

آثار آماده انتشار

۱-  حقیقت حکم شرعی در اصول فقه/ بلال شاکری

۲- الزامات فراموش شده توسعه پایدار/ دکتر سیدمحمد حسینی

 

آثار در دست تحقیق

۱- بررسی ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد با تاکید بر آموزه‌های اسلامی/ سیدمحمد حسینی(موظفی)

۲- فقه مقارن؛ گونه‌شناسی؛ مبناشناسی و تطورات تاریخی/ علی شفیعی(موظفی)

۳- شیوه‌های احراز مقاصد شریعت/ محمدهادی میهن دوست

۴- بررسی حکم تعدّد زوجات در فقه شیعه و نحوه اجرای آن در جامعه کنونی – دکتر حسین ناصری و دکتر عباسعلی سلطانی

۵- معجم کاربردی علم اصول(فاز سوم)/ دکتر محسن جهانگیری

۶- مرجعیت شورایی – حسن باقریه یزدی

۷- مبادی شناسی تحول در اجتهاد – دکتر حسین ناصری

۸- مبانی حقوق بشر در فقه – دکتر حسین ناصری

۹- بررسی احکام فقهی و حقوقی وارد کردن صدمات روحی – حسن نامنی

۱۰- ولایت انتخابی فقه – دکتر محمود مروارید

۱۱-راهکارهای پویایی فقه از دیدگاه امام خمینی(ره) – دکتر عباسعلی سلطانی

۱۲- مرجع شناسی فقه شهر و شهرنشینی/ علی الهی خراسانی

 

پروژه های در حال انعقاد قرارداد

۱- بررسی آراء فقهاء در موضوع صداقت

۲- مجموعه گفتگوهای علمی در موضوع فقه شهر و شهرنشینی

  آخرین اخبار