گروه قرآن و مطالعات اجتماعی

چارت سازمانی گروه

مدیر گروه

دکتر محمد خامه گر

کارشناس گروه

کاظم مصباح

اعضای هیئت علمی گروه

 

دکتر محمد خامه گر

دکتر محمد بهرامی
دکتر سید مصطفی احمدزاده
دکتر سیدعلی نقی ایازی
سیدمحسن میرسندسی
دکتر محمد مسعود سعیدی نامقی

 

مأموریت:

رسالت اصلی گروه  قرآن و مطالعات اجتماعی انجام دو مأموریت زیر است.

۱- انجام تحقیقات نوین و کاربردی در حوزه مباحث اجتماعی از دیدگاه قرآن

۲- زمینه سازی شکل­ گیری یک نهضت علمی پژوهشی در حوزه قرآن و مطالعات اجتماعی

 

اهداف بلند مدت (۵ ساله) گروه پژوهشی:

در راستای دستیابی به دو مأموریت گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی در پنج سال آینده تحقق اهداف زیر را پیگیری می نماید.

 

الف : اهداف بلند مدت مرتبط با مأموریت شماره ۱

۱- بررسی ابعاد مختلف سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم

۲- بررسی  ابعاد جامعه شناسی دین داری از دیدگاه قرآن

۳- بررسی ابعاد الگوی پیشرفت اسلامی  از دیدگاه قرآن

۴- انجام تحقیقات نوین در زمینه تفسیر اجتماعی قرآن کریم

 

ب: اهداف بلند مدت مرتبط با مأموریت شماره ۲

۱- ساماندهی پژوهش­های انجام شده در حوزه قرآن و مطالعات اجتماعی

۲- فراهم ساختن زیرساخت­های پژوهش در حوزه قرآن و مطالعات اجتماعی

 

اهداف کوتاه مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی

در راستای دستیابی به دو مأموریت فوق گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی در دو سال آینده اهداف زیر را پیگیری می نماید.

 

الف : اهداف کوتاه مدت مرتبط با مأموریت شماره ۱

۱- ارائه الگوهای کاربردی قرآنی درساحت‌های اجتماعی متناسب بانیازهای جامعه معاصر

۲- بررسی مبانی و روشهای تفسیر اجتماعی قرآن کریم

۳- بررسی  اصول و  مبانی جامعه شناسی تبلیغ دینی

۴- بررسی الگوی عدالت اجتماعی در قرآن

۵- بررسی راهکارهای ترویج عفت عمومی در جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن

 

ب : اهداف کوتاه مدت مرتبط با مأموریت شماره ۲

۱-ایجاد بانک­ های اطلاعاتی جهت تسریع و تعمیق پژوهش ­های جاری در حوزه مطالعات اجتماعی قرآن

۲- تشکیل انجمن علمی قرآن و علوم اجتماعی

۳- برگزاری کرسی ­های آزاد اندیشی در حوزه قرآن و علوم اجتماعی

۴- برگزاری دوره های تربیت پژوهشگر در رشته  قرآن و علوم اجتماعی

۵- تعامل، هماهنگی و مشارکت با مؤسسات و نهادهای فعال در حوزه قرآن و علوم اجتماعی

 

آثار منتشر شده: 

۱- تغییر اجتماعی در متون دینی/ علی نقی ایازی

۲- مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید/ علی نقی ایازی/آخوندی

۳- تفسیر کاشف ۸ جلد/  محمدجواد مغنیه و موسی دانش/ بوستان کتاب / ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ش

۴- ترجمه تفسیر کاشف/ موسی دانش/ بوستان کتاب

۵- مطالعه جامعه شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم سالاری/ محمد مسعود سعیدی/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۶- فرهنگ کاربردی واژگان قرآن ج ۱ (عربی ، فارسی ، انگلیسی)/ بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۷- تغییر مخاطب در قرآن/ شهره شاهسوندی/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ ۱۳۹۲ ش

۸- کتاب شناسی توصیفی جامعه شناسی تبلیغ دین/ سیدمحسن میرسندسی

۹- فرهنگ کاربردی واژگان قرآن ج ۱ (عربی ، فارسی ، انگلیسی)/ بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۱۰- تفسیر ساختاری جزء سی (بخش اول )/ محمد خامه گر/ دفتر تبلیغات اسلامی

۱۱- گوهر‌های تبلیغ/سیدمحسن میرسندسی

۱۲- بررسی جامعه شناختی الگوی پیشرفت براساس آموزه های قرآن(موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن)/ علی نقی ایازی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۳- زن و خانواده در افق وحی / جمعی از نویسندگان/ بوستان کتاب / ۱۳۹۱ ش

۱۴-  فرهنگ کاربردی واژگان قرآن ج ۱ (عربی ، فارسی ، انگلیسی)/ بوستان کتاب / ۱۳۸۸ ش

۱۵- آسیب شناسی رفتاری انسان از دیدگاه قرآن/ محمد نوروزی/ بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

۱۶- تاثیر قرآن در محتوای و ساختار مثنوی معنوی/ سیداسحاق شجاعی/ بوستان کتاب / ۱۳۹۰ ش

۱۷-  تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک / علیرضا آزاد/ بوستان کتاب / ۱۳۹۱ ش

۱۸- عوامل و ریشه‌های دین‌گریزی از منظر قرآن و حدیث / علی شکوهی/ بوستان کتاب / ۱۳۸۴ ش

 

آثار در دست تحقیق

۱- تفسیر ساختاری جزء سی/  خامه گر محمد

۲- نظم نزولی آیات قرآن/ خامه گر محمد

۳- تفسیر اجتهادی سوره تحریم/ خامه گر محمد

۴- تحلیل انتقادی نظرات انسجام متنی قرآن/ خامه گر محمد

۵- اصول وقوانین کشف استدلالی ساختار سوره های قرآن/ خامه گر محمد

۶- چیستی عمل صالح از دیدگاه قرآن کریم با رویکرد معنا شناختی  / احمدزاده مصطفی

۷- روش شناسی تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن چیستی ایمان / احمدزاده مصطفی

۸- مبانی تفسیر اجتماعی / احمدزاده مصطفی

۹- مبانی تفسیر قرآن به قرآن / بهرامی محمد

۱۰- امنیت اجتماعی در قرآن / بهرامی محمد

۱۱- الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس آموزه­های قرآن مبتنی بر کنش­های اجتماعی / ایازی علی نقی

۱۲- زمینه­ های تحقق عدالت اجتماعی / ایازی علی نقی

۱۳- انگیزه‌ و علل ورود افراد به گروه‌های نوپدید معنوی (با تأکید بر عرفان حلقه و انرژی درمانی) / سعیدی محمد مسعود

۱۴- تبیین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر / سعیدی محمد مسعود

۱۵- نظریه اجتماعی معنویت از دیدگاه قرآن / سعیدی محمد مسعود

۱۶- درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی / میرسندسی محسن

۱۷- مصونیت فرهنگی جوانان / میرسندسی محسن

۱۸- تبیین حفظ هنجار حجاب دختران در خانواده / میرسندسی محسن

۱۹- اصول و مبانی کاربرد روایات در تفسیر قرآن / خامه گر محمد

۲۰- شناسایی ترتیب نزول سوره های قرآن کریم با رویکرد استدلالی / خامه گر محمد

۲۱- صداقت از دیدگاه مفسران / خامه گر محمد

۲۲- فن ترجمه قرآن / خامه گر محمد

۲۳- رصد آسیب های اخلاقی تبلیغ دین در رسانه ملی / حسن­ نژاد بهزاد

۲۴- بررسی تبلیغات شهری مشهد با محوریت مصرف فرهنگی / حسن­ نژاد بهزاد

۲۵- مسئله شناسی تبلیغ دینی / میرسندسی محسن

۲۶- بررسی تطبیقی مفاهیم اجتماعی در نهج البلاغه (دو مرحله) / صدیق اورعی غلامرضا

۲۷- فرهنگ واژگان قرآن ج۲ / شاهسوندی شهره

۲۸- قواعد کشف استدلالی ترتیب نزول  سوره های قرآن کریم / سلمان زاده جواد

۲۹- نفوذ اجتماعی در قرآن / آخوندی محمد­باقر

    آخرین اخبار