گزارش تصویری از دومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

روز چهارشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۶ سالن جلسات تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی شاهد برگزاری دومین کارگاه یک روزه فلسفه علم اصول بود.

این کارگاه آموزشی-پژوهشی به همت گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی و با مشارکت مرکز تخصصی آخوند خراسانی (ره) برگزار شد.

گزیده ای از تصاویر این دوره آموزشی از نظرتان می گذرد:

 

Osul-1

 

 

 

Osul-2

 

 

Osul-3

 

 

Osul-4

 

 

Osul-5

 

 

Osul-6

 

 

Osul-7

 

 

Osul-8

 

 

Osul-9

 

Osul-14

 

 

Osul-15

 

 

Osul-16

 

 

Osul-17

 

 

 

    آخرین اخبار